UBND thành phố Bắc Kạn mời tham gia đầu tư tại Cụm công nghiệp Huyền Tụng

  UBND thành phố Bắc Kạn thông báo mời tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

   

   

  create

  ĐT / baodautu.vn

  Nguồn: https://baodautu.vn/ubnd-thanh-pho-bac-kan-moi-tham-gia-dau-tu-tai-cum-cong-nghiep-huyen-tung-d171927.html

  "